Privacy

Ingangsdatum: 22 mei 2018

 

Deze website is van: Synergy4

Vestigingsadres: Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ, Hilversum, Nederland

Postadres: Postbus 353, 1200 AJ, Hilversum, Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32092152

Synergy4 is een handelsnaam van VDI Solutions B.V.

 

In deze Privacyverklaring leest u hoe we omgaan met informatie – waaronder uw persoonlijke gegevens – die wij verzamelen via onze website synergy4.com. Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, leest u in onze privacyverklaring hieronder. Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u die vragen altijd sturen naar privacy@synergy4.com.

 

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we als iemand onze websites of apps gebruikt?

We kunnen de volgende persoonsgegevens bij u opvragen middels vragen in formulieren en interactieve content zoals test, scans of quizzen en deze opslaan en verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam.

We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

 • IP-adres;
 • Geo-locatie;
 • Browsergegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Synergy4 websites en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de websites, soort browser en besturingssysteem, enz.

Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld het doorgeven van uw contactgegevens naar onze implementatiepartner voor het geven van een demo. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

 

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Naast het aanmelden voor onze nieuwsbrief of mailings, vragen we ook uw persoonsgegevens als u ons contactformulier invult, een demo aanvraagt of een probeerversie van ons product aanvraagt.

Als u gebruik maakt van ons demo-omgeving, dan maakt u wel gebruik van onze server. De persoonsgegevens die u in de demo-omgeving zou gebruiken, worden alleen gebruikt om toegang te verlenen tot die demo-omgeving. Uw gegevens worden na de demo weer verwijderd.

Indien u persoonlijke informatie over anderen aan ons verstrekt, of indien anderen informatie over u aan ons verstrekken, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor de informatie aan ons werd verstrekt.

 

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom u hebt gevraagd, zoals:

 • Nieuwsbrief;
 • Mailings;
 • Demoaanvraag;
 • Contactaanvraag;
 • Quiz / test / scan / enquête;
 • Overige marketingcommunicaties.

Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de Synergy4 websites te bedienen en te verbeteren.

U kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op het uitschrijflinkje in het e-mailbericht te klikken. U kunt ook altijd uw persoonlijke voorkeuren aanpassen via het ‘pas uw persoonlijke voorkeuren aan’-linkje.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, wanneer we uw toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • Zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure;
 • Wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
 • Het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • Als Synergy4 is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze websites over een verandering in eigenaarschap of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 

De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

 • Up-to-date virus scan;
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden;
 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder;
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven en USB opslag;
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups;
 • Gebruik van Secure Socket Layer (SSL) technologie.

    

Doen we aan profilering?

Nee, we passen geen profilering toe.

 

Linken we naar andere websites?

Onze websites bevatten links naar externe websites die een privacy beleid kunnen hanteren die afwijken van het privacy beleid van Synergy4. Als u persoonlijke informatie op deze sites indient, wordt uw informatie geregeld door het betreffende privacy beleid. Wij moedigen u aan om het privacy beleid van websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

 

Gebruiken we cookies?

Ja, we gebruiken cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte site en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De voornaamste redenen voor het gebruik van cookies zijn:

 • Om uw voorkeuren te registreren (functionele cookies);
 • Om informatiesessies te registreren, zodat we inzicht krijgen in het gebruik van onze websites (statistische cookies);
 • Om u de mogelijkheid te geven om artikelen te delen via Twitter, LinkedIn en andere sociale media (sociale media cookies).

Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum / tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.

Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten die wij op uw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. U kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Stuur uw verzoek naar privacy@synergy4.com waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we u verifiëren.

Recht op rectificatie

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te wijzigen. Stuur uw verzoek naar privacy@synergy4.com waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we u verifiëren.

Recht op vernietiging van gegevens (“Recht op vergetelheid”)

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Stuur uw verzoek naar privacy@synergy4.com waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we u verifiëren.

Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur uw verzoek naar privacy@synergy4.com waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we u verifiëren.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar privacy@synergy4.com waarbij u gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we u verifiëren. U kunt ook uw bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Intrekken toestemming

Als u Synergy4 toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kunt u deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer Synergy4 verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

 

 Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 1 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, noodzakelijk zijn voor de correcte technische werking van onze systemen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

 

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op onze websites voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacy beleid.

 

Heeft u vragen?

Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy@synergy4.com of per post naar Synergy4, Postbus 353, 1217WJ, Hilversum o.v.v. Privacy.